Perssonchock

Journalister och gemene man verkar ha blivit chockade av Göran Perssons uppriktiga kommentarer av mot- och medarbetare. En politiker som säger vad han tänker och inte hycklar, det går inte ann!   En del sanningar blev nog sagda också, men det där när han berömde Olle Johansson tyckte jag inte om.

Dessutom kunde karln ju visa empati också. Han tyckte ju synd om killen Bildt för att "han var så djävla dålig".
Det är stort!

Hut går hem

Anna Sjödin är bedrövad att HD inte tar upp hennes fall angående incidenten på Crazy Horse. Hon kan inte acceptera att tingsrätten satte större tilltro till den svartmuskiga, dubbelarbetande medicinmannen än en blond oskuldsfull  viol från Norrland.

Entreprenör i Alstermo

En 29-årig man är gripen för rånet av Swedbank i Alstermo. Det visade sig vara en 30-årig man som sökt politisk asyl i Sverige med falska identitetshandlingar. I själva verket är han internationellt efterlyst för omfattande narkotikahandel och har ett långt fängelsestraff att vänta.

Halvmesyr

En statlig utredning föreslår könsneutralt äktenskap för att öka rättvisa och jämlikhet. Men varför stanna vid denna halvmesyr. Varför inte även tillåta äktenskap inom de s.k. förjudna leden och polygami. Varför får inte mor och dotter, eller tre bröder som bor tillsammans ingå i denna av staten gynnade ekonomiska förening.

Och varför inte med maktmedel tvinga obstruerande präster och imaner att genomföra och välsigna denna ritual.  En ceremoni som inramas av polis eller hemvärn med skyldrande gevär kunde ju skapa festivitas åt tillställningen.

Ålamörker

Svensk byråkrati har en gammal fin tradition av fogdevälde att förvalta.  Senast är det Fiskeriverket som bjuder till. Verket har över huvudet på de berörda beslutat om förbud om allt ålfiske, utan för "storfiskarna" som håvar upp minst 400 kg per år. Alla övriga som idkar ett småskaligt och traditionellt  fiske i skärgården och insjöarna,  som ofta kompletteras med förädling och turism, måste alltså lägga upp ålreven på hyllan.

Ett yrkesförbud för de med minst inkomster och ofta med egna och lagfarna fiskevatten är alltså vad det i praktiken är frågan om.

Beslutet har tillkommit för att Fiskeriverket anser att det fiskas för mycket och att ålen är utrotningshotad. Men de som fiskar mycket kan alltså fiska på som tidigare. Grattis!

Entonig snyftvals

Personligen tycker jag basindustridirektörernas mantra om det höga elpriset är beklämmande. Sanningen är ju den att dagspriset är det lägsta på år och dag, och ständigt ligger priset bland de lägsta i Europa.

Särskilt falskt klingar denna snyftvals hos alla de bolag som tidigare med berått mod till högstbjudande sålt ut sin egen elkraft, för att den var en lågavkastande och tråkig verksamhet som ej hörde framtiden till.

Till det skall fogas att av dagens elpris är ca 65 % skatt, elskatt, moms och moms på skatten, som privatkunder måste betala, men som industrin till absolut största delen är befriade ifrån.

En del företag, t.ex. ett skogsföretag, hotar med att flytta ut en del av verksamheten p.g.a. högt elpris. Alltså lägga ner en fungerande och redan avskriven verksamhet och bygga upp en ny utomlands.

Ta den där om Rödluvan och vargen också!


4 dagar senare:
Rottneros påstår att de allvarligt överväger att flytta en del av produktionen i Utansjö. De måste flytta långt om de skall hitta konkuranskraftigt elpris, nämligen till Sydafrika ,som har världens lägsta elpris tack vare sina enorma tillgångar på billig stenkol som bryts i dagbrott.  Alltså billig men skitig el.

Men de har inte flyttad ännu och det är nog mest en politisk markering. Dessutom var det en injektion för "Rottans" aktiekurs.

Snippan betyder allt

Vi har idag passerat en milstolpe i Sveriges moderna historia. För första gången har man knäsatt en ny doktrin där man  i förhand beslutar att en ny ordförande i det socialdemokratiska arbetarpartiet ovillkorligen skall tillhöra ett visst kön, och detta i den tidsepok när många förfäktar att genus inte är annat än en social konstruktion.

Det man har mellan benen är alltså viktigare än vad som finns mellan öronen, därmed inte sagt att Nuders karisma eller Ringholms humor överglänser Mona Sahlins.

Mona "Toblerone" Sahlin har felaktigt, men inte utan egen förskyllan, förknippats med en liten oskyldig chokladbit. Sanningen är snarare den  att hon bör associeras med långvarig civil olydnad och anarkistiska tendenser.


Sladdar efter i löneligan

Svenska börs vd:ar har lägs lön i Europa, bara drygt 9 miljoner per år. Tyskland leder ligan med 27,5 miljoner. Många ser med oro på situationen för de vet att direktörer kan bara göra ett bra jobb om de får svinaktigt med pengar.

En skogsbonde kan känna glädje efter tunga dagsverken då han skapat vackra röjnings- och gallringsbestånd fastän inkomsten kan vänta en eller två generationer. Men verkställande direktörer kan tydligen inte känna glädje i arbetet och tillfredställelse av det som de tillsammans med många andra i företaget är med om att bygga upp.

Bara kontoutdraget ger dem livsluft.

Det är en gåta.

Allt är icke vad det synes vara

Regeringen överväger att lägga ett förslag där "all " etertrafik skall övervakas genom automatiska filter. Detta trålande i det blå kommer givetvis att mötas med mer eller mindre avancerad kryptering. Nota bene: Allt på denna blog är kanske inte vad det synes vara. När jag skriver svart kan det vara grått och när jag skiver dåligt kanske det innebär uselt.

Bokstöd och bokstöd

Jag köpte ett par bokstöd för 160 kr i polerad täljsten på en torgmarknad för ett par veckor sedan. De tjänstgör till belåtenhet och jag är nöjd med affären.

En avsutten statsminister med avgångsvederlag, burgen hemmansägare och hederdoktor m.m. har erhållit 700 000 kronor i bokstöd för sitt memoarskrivande av Riksbankens jubileumsfond. Han är känd för att vara slagfärdig och verbal och kanppast någon dyslextiker så hans initierade bok kommer säkert att sälja som smör från Småland. Bättre vore väl att ge mig lite stöd som skriver böcker som knappast något sate vill köpa!Banan i presidentrepublik

Zimbabwe är trots hård konkurrens en skamfläck på den Afrikanska kontinenten. En ännu större skamfläck är det dock att den civiliserade världen ännu inte behagat lyfta bort den 83-åriga grönsaken Mugabe, som inte har några planer på att avgå den närmaste 10-års perioden.

Snittblommor

Jag såg på rapport att alla snittblommor så här års flygs hit från Afrika. Fräscht och vackert och ett löfte om sommar, men är det vettigt med bakgrund av utsläpp, energikris och global uppvärmning.

Fördomar

En palestinier hotas av utvisning till den arabiska staten Jordanien, men många svenskar förutsätter att denna stat  inte kan ge sina medborgare en rättvis och human behandling. Lika med stackars Calle som var och festade i Grekland. De där svartmuskiga kring medelhavet har inte ett lika högtstående rättssamhälle som vi helt enkelt, eller?


De gamla Åsanissemarxisterna breskylls genom krypskytte från någon liberal folkpartist för att vara nyliberala och mörkermän. Detta trodde jag inte att man skulle få uppleva.

Excellensen har öppnat dammluckorna

Jag hade fått för mig att bloggare det var typ rättshaverister, borderliners och/eller narcissister. Men nu har ju excellensen Calle B dragit igång och då kan jag ju inte vara sämre. Dels är jag ju yngre och kan urskulda mig med ungdomligt oförstånd och dessutom är jag kanske inte lika klyftig.

Men tre gånger per dag kan jag inte utlova. Det får bli tre gånger i månaden och vid behov.

På återseende.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0