Ett brev betyder så mycket

Igår fick jag detta nedanstående trevliga e-brev från en söt flicka tillsammans med ett vackert foto. Jag har självklart svarat och ser fram emot fortsättningen, eventuellt blir ni uppdaterade!

Hej Du kommer formodligen Att vara Mycket forvanad over Att mitt brev. Och dar jag kund Hitta din e-postadress. En av dessa dagar jag var registrerat en sajt fran bekanta. Och idag till mig fran Honom, med det har kommit hanvisningen din adress. Dar var det sagt, med Att vi er Harmoniska par. och jag HAR BESLUTAT Att skriva till er detta brev. Mitt namn Svetlana, jag ar 28 ar. Min Tillvaxt pa 168 sm, min vikt pa 52 kg. I den lugna, romantiska flicka. Jag vill Mota i livet Nuvarande karlek. Enligt min mening, pa alla Olika Nationaliteter ockuperar Var planet. I varlden finns det uniqu person, som jag kan finna lycka och familj vila. min drom, Att det Skapa familj, Att Lamna i aktenskapet for Marklig mannen, Att foda barn. Och Tillsammans med den alskade person som stravar efter Att var fora fram med det barn som de blev de mest Markliga personer. Egentligen var jag Mycket blygsam flickor och sarbar. For mig Som Inte tycker om nar folk Att tala infor en, och bakom Ett tillbaka En annan ar helt. Och jag tror, att fran borjan av vart med dig av bekantskap. Vi maste Vara rattvisa mot varandra. Som Den forsta bokstaven, vill jag Skicka bilden. Jag hoppas Att tycka om dig. Om du var Intresserad av mitt brev. Och du Liksom jag vill mota den Nuvarande Karlek i livet. Att jag tror Att vi med dig att det ar Nodvandigt Att borja var med er bekantskap. Vem vet, det ar mojligt Att vi Verkligen ar harmonisk med dig. Ocksa vi Skall Skapa De basta i varlden ett par.

Vanligen svara bara pa min personliga e-post:   [email protected]

Jag vantar svar pa ditt, Svetlana.
  
PS: Jag Skall Sanda er mer en mina bilder i foljande skrivelse. 

 Jag är så glad

Jag är så glad att jag aldrig överlämnade någon bok åt KGB-agenten och islamistkramarn Guillou i Göteborg. Någon från israeliska säkerhetstjänsten Mossad eller någon taskig golbög kunde ha sett det, och då hade det varit ute med mig.

En motig vecka

Det har varit motigt för våra muslimska vänner i Sverige denna vecka. Först Åkesson, sedan släpper regeringen i förtid krigsförbryterskan Biljan Plavsic som suttit internerad på Hinseberg för mord på flera tusen bosniska muslimer.

Som grädde på moset öppnar Svenska kyrkan kyrkportarna för giftaslystna bögar och lesbianer. Kanske borde muslimerna ha varnats redan vid riksgränsen för att de har kommit till världens mest sekualiserade stat.

Den svenska pk-anpassade kyrkan är som brukligt ca 6 månader efter den världsliga hegemonin att lägga om rodret, till skillnad från de karaktärsfasta islamisterna som ligger ca 600 år efter. Är det förmätet att önska sig något mitt emellan?

Varierande jaktlycka

Fästingsäsongen börjar att gå mot sitt slut. Maggan kan räkna ihop ca 100 kryp och det är hon mer än nöjd med.

Älgjakten har hittills endast resulterat i en älg för mina jaktlag, men det är ju långt kvar tills det är dags att summera.

Däremot har det varit god jaktlycka här i mangårdsbyggnaden sista veckan. 13 fina exemplar av Apodemus flavicollis under domänen eukaryoter (större skogsmus) har vi fått i fällorna. Vanlig husmus är det dock dåligt med. Vi har inte sett någon på år och dag. Troligen är kåken för omodern och golvkall för att de riktigt skall trivas.

Jag offererar här med

Vetenskapsmännen är oense om huruvida kopparkapslarna varuti kärnkraftsavfallet skall förvaras kommer hålla för korrossion i 100 000 år eller bara i 1000 år som ny forskning på KTH visar, och det är ju en viss skillnad!

Men jag offererar nu inför offentlighetens ljus Svensk Kärbränslehantering (SKB) korrossionsinhibitorn Elementin för ett oslagbart pris om 39,99 kronor per liter vid en leverans av minst 9 000 000 liter. Därtill utlovar jag 60 dagars förlängd kredit som snabbhetspremie vid beställning före 09-12-31 och leverans under andra halvåret 2010. Jag borgar vidare personligen för att dessa kopparkapslar kommer att motstå tidens tand i minst 100 000 år, under förutsättning att de vartannat år behandlas med 5-procentig Elementinlösning.

Anders Bockgård
m.h.p.p.

Lex Bodström

Den moderata riksdagskvinnan Annika Engblom har i en motion 2009/10:K307 föreslagit att kungen i egenskap av statschef övertar de åligganden i samband med regeringsbildning och förslag till ny statsminister som idag innehas av talmannen enligt regeringsformen 6 kap 2 § första stycket.

Varför inte leva efter konungens valspråk För Sverige -  i tiden och istället överlåta dessa maktpåliggande värv på riksdagens vakmästare efter Lex Bodström.


Norrbaggarna devalverar Nobelpriset

Norska Nobelkommittén har en lång tradition av tveksamma fredspris att luta sig tillbaka emot. Kissinger, Peres och Arafat för att nämna några.

Men i år har kommittén lyckats att överträffa sig själv med valet av den nytillträdde presidenten och överbefälhavaren över de väpnade styrkorna i Afganistan och Irak, Barack Obama. Inte minst är det ojust mot Obama själv som till och ifrån kommer att få detta i ansiktet som ett politiskt slagträ riktat från flera håll.

Kanske är det ett tack för senast för att norrbaggarna fick köpa det svindyra amerikanska stridsflygplanet JSF till rabatterat pris?

Om det varit Norsk Riks Kringkastnings retorikpris och Obama skriver sina tal själv, så må ha varit. Nej det måste vara dags att ta ifrån Norska Nobelkommittén rätten att utse fredspristagare. När Alfred Nobel skrev sitt berömda testamente 1895 var Norge inte ett självständigt land utan i union med Sverige. Hade testamentet istället skrivits efter 1905 så hade Norge självklart inte fått vara med på ett hörn och solat sig i glansen.


Läser Janne Guillou böcker?

På Bokmässan i Göteborg råkade jag springa på Jan Oscar Sverre Lucien Henri Guillou, som satt bakom en disk och signerade sin senaste självbiografiska bok Ordets makt och vanmakt.

Av en händelse hade jag ett ex av min bok Drotsen nära tillgänglig. Med tanke på att denna delvis tangerar hans egna Arnböcker och således kunde tänkas intressera erbjöd jag honom min bok som var i nyskick och presenterade den i lätt raljerande ton som en bok om en ättling till Arn.

Guillou avböjde vänligt men bestämt mitt generösa erbjudande med motiveringen att han redan hade så många böcker och att han av princip ej vill slänga böcker. Det är en vacker tanke och den hedrar honom, och den inställningen överensstämmer även med min ideologi. Jag slänger ingenting, vilket dock brukar orsaka äktenskapliga kontroverser.

Den som har ett stort bibliotek brukar även läsa många böcker, men kanske läser inte Guillou böcker utanför sin yrkesroll? Kanske är han inte genuint intresserad av svensk medeltid? Måhända var hans romaner om Arn Magnussonr bara ett kommersiellt och/eller ideologiskt projekt?


RSS 2.0