Osjäliga kreatur är syndabockar

Ännu ett varv om pruttande kor.

Betande och idisslande kossor på gröna ängar görs till syndabockar i miljödebatten. Fabriksmässigt framtaget gris- och fågelkött som kräver spannmål och proteinfoder i mängder och som konkurrerar om den goda åkermarken skall visst vara bättre.

Den halvan av världens befolkning som nu har flockats i städerna och som kräver en ständig  transfusion och transport av mat och energi är dock utan skuld.

Orka mera - orientera

En färsk trovärdig undersökning visar att orienterare är sjukskrivna i långt mindre utsträckning än svensken i gemen. Endast 1,2 % av de som orienterar är sjukskrivna vid ett givet tillfälle, medan t.ex. drygt 8 % av de som arbetar i den stora kommunala sektorn är sjukskrivna. Dessutom röker skogsfolket mindre, snusar mindre, krökar mindre och älskar mer.

Om alla skulle börja att motionsorientera och anamma denna livsstil skulle det svenska folkhushållet spara minst 100 miljarder per år, säger forskarna i samma undersökning.

Bäst att leta fram kompass och orienteringsskorna igen!

Vårt dagliga bröd

Gränserna står vidöppna och tidigare ej kända växt- och djursjukdomar letar sig in i gamla Svedala till ofanliga kostnader och merarbete för folkhushållet.

Jag förespråkar ej planhushållning och stängda gränser, men kanske skulle vi försöka närma oss gyllene snittet någonstans mellan Nordkorea och krämarnas marknad.

När det gäller vårt dagliga bröd bör närhetsprincipen gälla. Punkt slut!

Utklassning

Den inledningsvis så spännande fästingtävlingen ser ut att gå mot ren och skär förödmjukande utklassning. Margareta har kunnat räkna ihop 12 små lymlar som bitit sig fast på mer eller mindre onämnbara ställen, medan jag fortfarande står och stampar på ynka fyra små osjäliga kryp. Jag har ändå krypit halvnaken genom buskar och snår i Bönemåla, men utan resultat.

Resultatet är över lag inte mycket att skryta med i år, men det skyller vi på den kalla och blöta sommaren. Nu hoppas vi dock på bättre sommar med sol och värme.  Margareta ser fram mot många timmar i svampskogen och jag mot många njutningsbara stunder dubbelvikt med pincetten. Kanske kan vi då trots allt fram i höst redovisa ett slutresultat som vi inte behöver skämmas över.

Illojal konkurrens

Mycket skall man höra innan öronen ramlar av. Senast har man fått en inblick i köttbranschen. Mängder av kött stjäls i livsmedelsbutikerna och hittar sedan till restaurangerna. Inte lätt för oss köttproducenter att konkurrera  med stulet och svart kött som dessutom är fickmörat och smakar fina fisken.

Broder är broders bane

Islamisterna med bomber i bilar och i läkarrockarnas  fickor är direkt arvfallna från 60- och 70-talets vänsterextrimister i Västeuropa. De tillhör båda en utkorad elit, en utvald förtrupp med heligt mandat att genomföra  proletariatets diktatur eller gudsstaten.

Må så vara att vi dekadenta och otrogna hundar förtjänar att sprängas i luften, men alla beskedliga och godtrogna trosbröder som är utan skuld, förtjänar ett bättre öde än att i generationer bli brännmärkta med kainsmärket.

Biogaser farliga för miljön

Nyheten som kablades ut över världen idag, att gaserna som kossorna släpper ut där fram och bak är ett värre hot mot växthuseffekten än all världens biltrafik gav mig en tankeställare.

Kanske är mina gamla bilar och traktorer utan katalysatorer mindre farliga för miljön än chauffören.

RSS 2.0