Girjasdomens konsekvens i torrt och vått

Högsta domstolens dom i det så kallade Girjasmålet där staten förlorade mot samebyn ger lite hopp inför framtiden. Samebyn tilldömdes ensamrätt till jakt och fiske i renbetesområdet ovan odlinggränsen enligt lagen om urminnes hävd. Det är numera samebyn som har rätt att genom kortförsäljning upplåta jakt och fiske till allmänheten där det så är lämpligt. Men domen har tyvärr även spätt på osämja och avundskuka i området som delvis har gamla rasistiska rötter.
 
Med hänvisning till resonemanget och slutsatsen i Högsta domstolens dom i Girjasmålet, så borde även lagen om det fria handredskapsfisket  från 1993 ses över eller prövas rättsligt. Staten stal då vattenägarnas exklusiva fiskerätt som de haft sedan urminnes tider, utan att i de flesta fall betala någon ersättning.
 
Jag förutsätter nu att enskilda drabbade vattenägare eller berörda organisationer kommer att stämma staten och få till en rättslig prövning, helst som lagen från 1993 strider mot egendomsskyddet i grundlagen och även haft en negativ konsekvens för fiskebeståndet utmed Östersjökusten.

RSS 2.0