Historien går igen

Gustav Vasa försökte att lansera idén att allmogen inte äger sin mark utan "att den hörer mig och kronan till" och att de bara har nyttjanderätt. Idén vann dock icke gillande bland Nils Dacke och hans ståndsbröder.

Drottning Christina med tillhjälp av sina främsta gunstlingar Magnus Gabriel de lag Gardie och Axel Oxenstierna väckte liv i idén på nytt i mitten av 1600-talet, denna gång med större framgång. Drottning Christina stal stor del av böndernas skattejord och skänkte äganderätten till sina gunstlingar bland adeln. Jorden reducerades på 1680-talet och återlämnades, men det är en annan historia.

Idag hörde jag Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson prata om "giriga markägare" som oskäligt begär ersättning av kommersiella bolag som utnyttjar deras mark med motiveringen att bönderna egentligen inte äger marken, utan bara har nyttjanderätt!

Feodalherrarna kanske vittrar morronluft?

Krig är fred, okunnighet är styrka

George Orwell presenterar i sin dystopiska roman 1984, som kom till i andra världskrigets skugga, ett nyspråk där  "staten" förkunnar att krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka.

Nyspråket går ut på att begränsa individernas tankeutrymme genom att successivt begränsa antalet ord och ta bort synonymer ur språket. Detta nyspråk har sannolikt inspirerat dagens profeter som vill kläda sitt språk i ett dimmhöljt töcken.

Barn ett värdeladdat ord som kan användas på människor upp till 12 år eller upp till 25 år, det beror på. Barnfattigdom kan betyda mycket, att familjen pga av splittring eller arbetslöshet har ont om pengar eller att far eller mor eller bägge prioriterar något annat, sprit t.ex. Det är inte lätt för staten att göra något åt om man inte skall ta över vårdnaden förstås


Illegala invandrare som vistas olagligt i landet kallas för papperslösa, det låter bättre så. De skall av svenska myndigheter tillförsäkras anonymitetsskydd så att de av andra svenska myndighter inte kan avvisas, men inte tillerkännas förmånen att som andra få betala svensk inkomstskatt.

Journalister kan vara ett nyord eller noaord  för hyenor i den engelska tabloidpressen eller annorstädes, för att ta ytterligare att exempel.

RSS 2.0