"Bara du och jag mamma"

Inte alla böcker behöver vara roliga för att vara läsvärda. Den nyutkomna boken Bara du och jag mamma, är avgjort ingen rolig eller småmysig läsning. Författaren till boken, Ingrid Levander Hofving, som är uppväxt i Valdemarsvik och som bott i Ringarum och Gusum, skildrar naket och utlämnande den katastrof som drabbade henne och hennes familj i januari 2005. Hennes levnadsglada och framåt dotter Cajsa 19 år våldtogs och mördades i Norrköping under natten för Gudrunstormen av en turksvensk som tidigare begått våldtäkt.

Mordet kom att förändra hela familjens liv i grunden. Ingrid skriver om ett liv före och ett liv efter som är väsensskilda, men livet måste gå vidare hur ont det än gör. Nätterna är värst när tankarna mal och mal. Ingrid måste sluta arbeta och blev själv allvarligt sjuk, men är nu åter bättre även om livet aldrig mer kommer att bli vad det varit.

Jag är normalt ingen bokslukare, men läste ut den under ett par långa nätter. Köp boken på nätbokhandeln eller beställ den av din bokhandlare. Verkligheten överträffar dikten!
Tredje statsmakten

Jag har en längre tid gått och smakat på idén att min nästa bok, en skandalbok, skall handla om tredje statsmakten -media, och den sista veckans händelse har inte gjort mig mindre sugen.

Alltså skrönan om innebandygossen som i endast gymnastikbyxor och linne ute i kylan blev frånåkt av sin coachande far, därför att ättelägget hade spelat för dåligt. Historien luktade tvivelaktig på långt håll liksom en tidigare historia i media om cyklisten i Småland som fått böta för att han överskridit gällande hastighetsbegränsning - 50 km per timme.

Men media kände ingen tveksam lukt och svalde hela historein med hull och hår utan att kontrollera fakta. Det kunde ju ha förstört en bra historia.

Jag har personlig erfarenhet av hur en bra historia kan kan spridas. För några år sedan bloggade jag och överdrev kraftigt hur jag räddat livet på en kalv genom mun mot munmetoden. Dagen därpå ringde en journalist från Expressen och ville ha mer detaljer om händelsen, vilket jag i detta fall lyckligtvis kunde avstyra.

Kungligt och statligt husbondevälde

Utdrag ur boken Bondungar:

 

Kungligt och statligt husbondevälde

Gustav Vasa började behandla även de självägande skattebönderna, som om de vore kronans landbor. Vanhävd eller några års bristande skatter, ”skattevrak”, kunde betyda hemmanets förlust, och kungens fogdar började företa veritabla husesyner även hos skattebönderna. Många bönder fick snart smaka på kungens oinskränkta husbondevälde. Kung Gösta beslutade, med hot om vite vid 4 marks böter, att ölandsböndernas hö skulle vara inbärgat före Sankt Olof, dvs. den 29 juli. Kungen klagade också bitterligt över att bönderna i Småland lät sina ”ängar bliva platt skogsväxte”. Alltså en uppenbar förlöpare för EU:s jordbrukspolitiska förmyndarskap, och en inställning till böndernas äganderätt av sin mark som i dagarna går igen i uttalanden av Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson angående den industriella bärplockningen på privatägd mark med hänvisning till "giriga markägare" och den så kallade allemansrätten. En ”uråldrig rätt” som i själva verket är en sentida mellankrigskonstruktion.

   Statens och kommunens husbondevälde och vetorätt går också idag igen i markägarnas rätt till mark och vatten och möjlighet att bygga på egen mark. Förbudet för en markägare att bygga sig en timmerkoja vid sin egen skogssjö en mil från närmaste väg och två mil från närmaste bebyggelse med hänvisning till allemansrätten, är inget annat än oinskränkt husbondevälde. Och faktum att övernitiska och allsmäktiga inspektörer från länsstyrelserna likt Gustav Vasas ridfogdar kan klampa in och göra oanmälda husesyner i djurstallar och betesmarker, vad är det om inte oinskränkt husbondevälde av gammalt fint märke.

   Enligt feodal utländsk förebild inskränktes allmogens jakträtt, vad gäller högvilt som rådjur, kronhjort och älg, redan i och med Magnus Erikssons landslag 1350, och jakträtten överfördes på konungen och det framväxande världsliga frälset. Rovdjuren var denna tid näst kungens och frälsets fogdar den värsta landsplågan i riket. Jakträtten på alla rovdjur, framför allt varg, var inte bara fri året runt för allmogen, utan det var en betungande och straffbelagd skyldighet för alla att delta i de stora skalljakterna, ”som å landet bo och hava ko och so, ingen vem det helst vara må, präst, klockare och enstaka gumma undantagne”.

   Från början av 1500-talet finns det exempel på att enskilda frälsemän som belöning upplät en begränsad jakträtt på t.ex. några rådjur till någon av sina landbönder. Detta retade kung Gustav i Stockholm, som för sådana tilltag varnade sina frälsemän i Småland, och ytterligare inskärpte allmogens jaktförbud. Historien går som vanligt igen. Det finns fortfarande vargkramare och ekofascister i Stockholm och annorstädes, som inte unnar allmogen att driva som ”skogstjuvar” i skogen med bössa och hund och fylla frysboxen med viltkött, ty skogarnas vilt ”höra oss och Sveriges krona till”.


Nyårsfyrverkerier a la Malmö

Vi har nyss upplevt den femte dödsskjutningen i Malmö på kort tid. I smältdegeln Malmö, som anses som juvelen i kronan och som ett skyltfönster för det moderna mångkulturella Sverige. 

Välkomna till verkligheten och GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

RSS 2.0