Äntligen här

Boken Bondungar, från Nils Dacke till Anders Wall, blir äntligen klar i veckan efter diverse förseningar som  mest beror på mig själv, som självöverskattning, stort sömnbehov och bristande arbetförmåga. Nu återstår bara det svåraste och jobbigaste: att författaren byter hatt och att förlagschefen, tillika marknadschefen lyckas sprida den för vinden.

Böckerna har med åren bara blivit tjockare och tjockare, denna gång stannade det vid 420 sidor, och allt tyngre att orka med själv, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Just nu känns det som det dröjer ett bra tag till nästa projekt, men det brukar blåsa över. Minnet är kort när demensen kommer krypande.


RSS 2.0