Årets skörd

Idag har jag börjat att höstplöja och det är dags att summera årets skörd. Det har varit ömsom vin och ömsom vatten. Första vallskördet blev platt intet, men återväxten har varit god. Spannmålen gav normal avkastning, men kvalitén blev den sämsta i mannaminne.

Vindskörden har varit halvdan hittills i år, men nu skall jag så vind och skörda storm senare i höst. Årets skörd på börsen har inte heller varit mycket att skryta med. Det lyser lika rött där som i lingonskogen, där Maggan har tagit goda skördar. Lika bra har det varit i svamskogen och hon har bärt svamp så att hon fått tennisarm. Inte heller hennes fästingskörd är att förakta, 20 fina exemplar hittills och fler lär det bli innan snön faller.


Sverige är fantastiskt (2)

Det är inte första gången jag använder ovanstående rubrik och tyvärr troligen inte den sista heller. Därför har jag börjat att numrera.

Polisen i Malmö fick inte ingripa när gatorna skulle intas och skylfönster krossas samt brandbomber laddas. Istället hade de av högsta befäl fått order om att ta av pickelhuvorna och möta stenkastarna med båtmössor, honnör och ett glatt humör för att inte provocera våldsverkarna.


Bockgårds budtjänst

I går morse kom jag hem från en krävande resa. Jag har tvingats byta tillverkare av min korrosionsinhibitor ELEMENTIN och jag har fått svårt att tillfredställa behovet på den svenska marknaden för denna excellenta produkt. Det blev en akut situation för ett företag i Markaryd och för SKF i Göteborg, som stod inför hotet att stanna bandet och släcka ner fabriken.

Tid hade kanske funnits att som vanligt anlita Schenker, men de har ju så mycket att göra stackarna, så jag tog min pickup och körde varvet Skrickerum-Skövde-Göteborg-Markaryd-Skrickerum. En korg päron hemifrån och två korvar på stående fot samt två tankningar gick det åt. Det blev mycket motorväg och Vägverket har ju graderat upp hastigheterna här och var och jag var ju tvungen att följa trafikrytmen. Men mycket diesel ville han som sagt ha den gamle trontjänaren, som mest är van att gå på skogsvägar och obanad terräng. 1,8 liter/mil fick jag fram med räknestickan.

Det blev kanske svårt att konkurrera med Schenker, men man får ta det som en extra semesterdag!

Sverige är fantastiskt

En man som varit dömd i omgångar för avancerad ekonomisk brottslighet, skalbolag, plundring av företag mm. har under tiden han skakat galler studerat och fördjupat sig i juridiska spetsfundigheter. Men han har även tagit bonnpermis eller fått permision för att biträda andra kriminella som fått problem med rättvisan.

Hur skulle vi veta att det var en ökänd kåkfarare, urskuldar sig Stockholms tingsrätt. Vi kan väl inte fråga alla juridiska ombud om de har ett oförvitligt förflutet! (P1)

Sent skall syndarn vakna

Den gamle vapenvägraren och tillika försvarsministern Sten Tolgfors och vice försvarsministern Anders Borg och deras alliansbröder börjar visst att tänka om under galgen, som resultat av den ryska incidenten i Georgien. Jag har ju varnat för den slumrande ryska björnen i flera år på denna blogg. Vore det inte bättre att Tolgfors  & Co regelbundet läste min blogg så att de höll sig uppdaterade. Denna sida är ju länkad från politikerbloggen så det finns ingen ursäkt.

Genvägar

Det finns inga genvägar till en lång och hållbar relation, bara hårt och träget arbete har man fått höra. Jo pyttsan! Nu läser man i blaskan (DN) att inget kan vara mera felaktigt.

Genom studier av den monogama präiesorken har man kunnat koppla det monogama beteendet till de gener som hänger ihop med hormonet vasopressin. Nu har svenska forskare på Karolinska Institutet genom trägna studier i det svenska tvillingregistret lyckats bevisa att samma förhållande är rådande för en nära släkting till präriesoken, nämligen för hannarna hos människan. Resultatet visar ett klart  samband mellan en genvariant som kallas 334 och en mans beteende i parrelationer.

Män med gentypen 334, ca 40 % av männen, visade upp ett mer promiskuöst och osedligt beteende, mer i likhet med den livsbejakande ängsorken, och sannolikheten för att vara gift var också betydligt lägre för dessa karlar än för de övriga männen, som saknar denna gentyp. 

Kanske dags för att begära gentest av sin tilltänkte make?

Kvinnofälla

Alliansens vårdnadsbidrag om 3000 kr/månad, för de som ej utnyttjar den starkt subventionerade kollektiva barnomsorgen, skulle förstöra kommunernas ekonomi, förstöra det uppväxande släktet och sist men inte minst deformera mödrarna som skulle fastna i denna gigantiska kvinnofälla.

Hittills har endast 400 föräldrar i hela landet sökt och beviljats denna lilla ekonomiska uppmuntran till att ta hand om sina egna barn. Ingen kommun har hittills gått i konkurs, samhället är ännu ej störtat från dess grundvalar och den stora kvinnofällan var kanske bara en liten obetydlig musfälla.

RSS 2.0