Jan-Olov Madeleine Ågren

Regeringsrätten har i ett aktuellt utslag givit Jan-Olov Ågren rätt att lägga till namnet Madeleine. Grattis!

Men varför kalla sig för Madeleine när man vet vad det betyder av strukturell underordning, lägre lön osv.

Skall man bli framgångsrik och nå samhällets toppar så skall man heta Anders, kan man i dagarna läsa i en artikel i Dagens Industri. Inte mindre än 150 av de största bolagens verkställande direktörer och styrelseordföranden lystrar till namnet Anders. På andra plats kommer Carl/Karl och på tredje plats Lars, visar en genomgång av publika bolag. Inte en enda Madeleine finns med på listan som slutar med en Christina och en Annika.

Namnet är tydligen i många sammanhang viktigt. Varför bär t.ex. nästan alla svåra förbrytare, mördare och rånare, manliga namn,  och varför har så många av dem så svårstavade för- och efternamn?

Årets högmässa

Landets samlade intelligentia och en del dissidenter har varit samlade i fyra dagar på Bokmässan i Göteborg, och självklart har även jag och min hustru kännt oss kallade. Det fanns mycket ögongodis att titta på, böcker så långt ögat nådde, och kändisfaktorn var hög om man så säger.

Jag hade dock ingen egen monter med försäljning på mässan, 8500 kronor för tre kvm tyckte jag kostade mer än det smakade. Min ambition inskränkte sig till att insupa idéer och knyta kontakter, speciellt över Bottenhavet.

Ropen skalla niqab åt alla

En ung dam (?) som kallar sig Alia Khalifa kräver att få bära sin svarta niqab, en heltäckandes slöja som bara visar ögon och näsrot, i sin utbidning och praktik till barnsköterska på ett vuxengymnasium i Tensta. Hon har bärt denna utstyrsel i ett års tid som ett led i att komma närmare sin Skapare, men nu vill skolan sätta stopp för hennes ekipering, vilket har resulterat i en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. (Expressen)

Så lyder iallafall den officiella versionen, men jag som är konspiratoriskt lagd tror att det är någon förklädd provokatör och PR-geni från Sverigedemokraterna som visar bockfoten.

Nästa gång är det väl någon pellejöns i Ku Klux Klan eller någon ung man som tillfälligtvis jobbar i bank i heltäckande klädsel som känner sig kränkt.

Den svenska ankdammem

Nu skall jag berätta lite om den svenska ankdammen, och då avser jag inte Anna Ankas grandiosa pool, för den ligger ju i USA. Nej jag avser istället svensk polis och svenskt rättsväsende.

En rånarliga kan operera i den kungliga huvudstaden under en timmes tid med helikopter på 45 sekunders avstånd från polishuset utan moteld av någon sort. Polisen säkrar eventuella spår på marken, ty deras två helikoptrar har stått utanför stan i en hangar obevakade och är nu oturligt indisponibla. Stockholmspolisen skyller på att man i sex års tid försökt med ett säkrare nytt helikoptergarage, men man har inte lyckats få bygglov!

Kanske skulle polisen skaffa sig telefonnumret till någon uthyrningsfirma för helikoptrar eller till försvarets helikopterdivision.

Normalt kreativt begåvade personer skrattar hela vägen till banken. Rånarna skrattar hela vägen från värdecentralen.

Break-even med råge

Idag har jag fått en tilläggsbeställning om 200 ex av boken om Gripen av bokklubben Svenskt Militärhistoriskt bibliotek utöver redan levererade, vilket innebär att projektet är i hamn med råge och att jag slipper kronofogden.

Alla sålda böcker framöver blir alltså ren och skär oförblommerad profit rakt ner i fickan. Någon bokrea blir det inte tal om för min del, utan jag har istället funderat på att höja priset framöver. Det är som med fin vällagrad ost, priset stiger med tiden.

En erfarenhet rikare

Det har varit tyst på denna sida en tid, ty jag har varit indisponerad några dagar. Jag har nämligen varit i kontakt med en parant dam i Bocksholm som jag litade fullt och helt på, och jag bar mig följaktligen lite oförsiktigt åt och var inne på ett ställe där jag inte borde ha varit. Han själv har alltså blivit nersmittad av någon sorts virus, och då avser jag inte svininfluensan utan något långt värre.

För att kurera åkomman var jag tvungen att konsultera, inte vårdcentralen, men väl Valdemarsviks Multimedia AB. Jag har med andra ord blivit en erfarenhet rikare och 796 kr plus moms fattigare.

Det svenska stålet biter än

Tre svenska patrioter och en barnunge har gripits i Pakistan utan giltiga färdbevis på väg till ett bönemöte, eller kanske i annat ärende?

Alla de tre tappra svenska gudssoldaterna har tidigare suttit i fängsligt förvar utomlands men tagits hem till Svedala med stora ansträngningar. Kanske lyckas det även denna gång med en samfälld snyftvals.

"Ur vägen moskoviter. Friskt mod i gossar blå."

Fältrapport

Fältreporter 608 får här med avge följande rapport från återsamling och repetionsövning med elitplutonen Spaning 70-71 i  Valdemarsviks tätort under dagens tema "närstrid i tätort".

Dagens övningar började kl 3 e.m. med samling i nära anslutning till Vammarhöjdens vårdhem. Först rådde  lite osäkerhet om vissa deltagare hade förvirrat sig ner från vårdhemmet, men alla visade sig efter legitimering vara bedagade elitsoldater.

Först intogs en dos av koffein, kolhydrater och högvärdigt protein, för att lägga en solid grund för dagens ansträngande övningar. Därefter vidtog dagens första moment, skjutning med skarp ammunition på fasta mål. 428 Renström från Bonas skogar var stadig på handen och  utklassade övriga deltagareBeväring 1026 Svensson från Blackstad ses här avlossa ett välriktat skott med sitt mausergevär.

Därefter skedde förflyttning i snabb gångmarsch ner till ortens trevliga minigolfbana, som hade slagit upp portarna dagen till ära.

Stfgrpch 912 Linderholm , t.v. i bild, utklassade i detta moment till allas förvåning övriga deltagare och dagens allvar blev allt mer uppenbarat för alla och envar. Vem skulle bli dagens totalsegrare, elitsoldat emeritus, när även labyrinten var avverkad?

Men först drog plutonen i oordnad svärm vidare mot rosariumet och bronsbysten med Valdemarsviks store son, fotbollsspelare Nils Liedholm.
I strålglansen av "Liedas" lät man sig med välbehag fotgraferas av stf fotograf Hagel, som därför i likhet med Göran "Kvar hos husmor" Nästorp ej  kom med på bild.

Därefter vidtog dagens höjdpunkt, kräftsupé med prisutdelning och bildspel samt magdans av trenne välväxta lottor. När kvällen blev sen och det ofrånkommliga uppbrottet smög sig närmare lät soldaterna tankarna för en kort stund vila vid minnet av stupade kamrater och det Kgl. Livgrenadjärregemenet I4 som gått samma väg i ett allt mer värnlöst och naket Sverige.

Repetionsövning

I helgen kallar jag till repetionsövning i Vammarsmåla med spanarna i elitplutonen på stabskompaniet av det Kungliga Livgrenadjärregementet I4 i Linköping. Civila kläder och grötbössan väl urdragen påbjudes

Det är 38 år sedan det sist begav sig så det finns väl en del att prata om. I övrigt ägnas dagen åt  exercis, manliga lekar och  flytande och fast förtäring med kräftdjur.

Fältreportern återkommer efter avslutad övning när röken har lagt sig med autentiska bilder.

Dödsstraff

Polisen rapporterar att stölder på ljusan dag i äldreäldres och handikappades lägenheter ökar dag för dag och uppgår nu till flera tusen per år. Gensamt för dessa illdåd "stöld utan inbrott" är att man ofta opererar två och två, en man och en kvinna, säger sig att jobba för hemtjänsten, bryter på halvtaskig svenska samt är inriktade på smycken och kontanter som är lättvindigt att stoppa i fickan.

Det är så lågt så det finns inte ord för det. Dödsstraff är för lindrigt, möjligen då i förening med stegling.

RSS 2.0